Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων ΝΠΣ (2013)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (2013)

σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών των παλαιών τμημάτων Δ.Ε., Ε.Σ.Π.Σ., Εμπορίας & Διαφήμισης και Ε.Π.Δ.Ο., 

ver 3.0

 

Παλαιό Πρόγραμμα :

>>>

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Διοίκησης Επιχειρήσεων   σε σχέση με το ...    
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ε.Σ.Π.Σ.
Ε.Π.Δ.Ο.
Εμπορίας & Διαφήμισης