Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Text Size

Φοιτητές σε λίστες Αναμονής των εργαστηριακών μαθημάτων

Οι φοιτητές που είναι γραμμένοι σε λίστες αναμονής των εργαστηριακών μαθημάτων θα πρέπει να εγγραφούν σε εργαστηριακή ομάδα μέσα από το e-students.

 

Η δυνατότητα ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ σε κάποια εργαστηριακή ομάδα θα είναι διαθέσιμη από το σύστημα μέχρι την Κυριακή 14/10/2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι φοιτητές στις λίστες στα εργαστηριακά μαθήματα "Επιχειρησιακή Έρευνα " και "Ειδικά θέματα στη στατιστική" θα πρέπει μέχρι να ανακοινωθούν οι νέες εργαστηριακές ομάδες  να προσέρχονται και να παρακολουθούν το εργαστηριακό μάθημα σε κάποια υφιστάμενη εργαστηριακή ομάδα για να μην πάρουν απουσίες.