Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Text Size

Καναβός Α: Επαναληπτική εξέταση εργαστηρίου "Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων"

Οι φοιτητές που το μητρώο τους βρίσκεται στην επόμενη λίστα καλούνται την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου και ώρα 14:30 στο εργαστήριο ΔΕ-Α για την επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου.

14197
14237
14244
14257
14259
14275
14478