Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Προσοχή: Εργαστήρια Επιχειρησιακής ερευνας -Αφορα εγγραφέντες (και λιστες αναμονής ) μέσω E-student

1) Φοιτητές με Α.Μ. μικρότερο ή ἴσο του 14206

Μπορούν να πάρουν απαλλακτική εργασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στίς σχετικές ανακοινώσεις στο e-class τών καθηγητών.

2) Υπόλοιποι Φοιτητές (AM >=14207)

Κατανέμονται στις ομάδες Ε 1,2,3,7 τού ισχύοντος προγράμματος και σε συγκεκριμένες ώρες σε συνεννόηση με τον καθηγητή αυτών τις αντίστοιχες ώρες.

3) Φοιτητές που ενεγράφησαν χειρόγραφα στα τμήματα τοῦ Γ. Κακαρελίδη.

Συνεχίζουν όπως κατενεμήθησαν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στα οικεία τμήματα.

(Η αρίθμηση των τμημάτων ήταν Ε1,2,3 και στο σημερινό πρόγραμμα έχουν μετονομασθεί σε Ε 4,5,6)

 

Προσοχή:Δεν θα υπάρξει αλληλογραφία επ'αυτής της ανακοινώσεως,